Vul een zoekwoord in

Wat is dwang?

Wanneer is iets een onschuldig ritueel en wanneer heb je een dwangstoornis? Van dwang is sprake als je eindeloos blijft controleren of iets blijft doen totdat het ‘goed’ voelt. En wanneer het al je tijd in beslag neemt of sociale relaties verstoort.

Wanneer is sprake van een dwangstoornis?

Bij een dwangstoornis moet je van jezelf bepaalde handelingen uitvoeren. Zelfs als je dat eigenlijk niet wilt. Er dringen zich steeds opnieuw gedachten bij je op die erg dwingend kunnen zijn en die zich niet laten tegenhouden. Het lukt ook niet om ze te negeren. Ze geven je een angstig en onzeker gevoel. De dwanghandelingen zet je dan in om de dwanggedachten te verminderen en de angst te laten verdwijnen. Dit lukt echter maar voor een beperkte tijd. De dwanggedachten en de angst die daarbij horen, keren telkens terug. Als dwang je leven sterk beïnvloedt, of wanneer je niet kunt stoppen met bepaalde handelingen of gedachten, spreken we van een angst- of dwangstoornis.

Een dwangstoornis is enorm vervelend. Zo’n stoornis neemt namelijk de regie over je leven meer en meer over. Normaal functioneren in het dagelijks leven wordt dan steeds moeilijker. Het maakt je bovendien depressief, rusteloos en vermoeid. Een dwangstoornis wordt ook wel een obsessief-compulsieve stoornis (OCD) genoemd.

Verschillende soorten dwangstoornissen

Hieronder vind je vier dwangstoornissen die veel voorkomen:

  • Teldwang: de dwangmatige behoefte om allerlei alledaagse zaken te tellen.
  • Precisiedwang: een onstilbare drang naar precisie bij het opruimen en rangschikken.
  • Controledwang: dwanggedachten die ertoe leiden dat je dingen eindeloos blijft controleren. 
  • Smetvrees: een obsessieve angst om vies of besmet te raken.

Aan dwang gerelateerde stoornissen

  • Hoarding: een hoarder kan geen spullen weggooien, waardoor omgeving onleefbaar wordt.
  • Body Dysmorphic Disorder (BDD): je hebt geen reëel beeld van je lichaam(sdeel).

Veel behandelmethoden

Er zijn diverse behandelingen die jou kunnen helpen weer grip op je leven te krijgen. Voordat we een behandeling starten kijken we samen eerst hoe jouw dwangmatige gedrag eruitziet en op welke momenten je er vooral last van hebt. Daarna leer je manieren om het tegen te houden.

 

Last van dwang?

Als je last hebt van dwang, dan kun je daarvoor in behandeling. Deze verloopt grotendeels online. Ontdek welke mogelijkheden er zijn!

Behandeling van dwang