Vul een zoekwoord in

Vergoeding Viviq

Voor de zorg van Viviq hoef je behalve het wettelijke verplichte eigen risico niet bij te betalen. Met alle zorgverzekeraars (zorg voor volwassenen) en een aantal gemeenten (zorg voor kinderen en jeugd) hebben wij een contract afgesloten. Om voor diagnostiek en/of behandeling in aanmerking te komen dien je in het bezit te zijn van een verwijsbrief.

Zorg die wel voor eigen rekening komt

 • Indien je alleen slaapproblemen heeft die niet het gevolg zijn van andere klachten zoals angstklachten, depressieve klachten of bijvoorbeeld ADHD, dan worden de kosten hiervan niet vergoed. De behandeling hiervan wordt alleen vergoed indien deze wordt uitgevoerd door je huisarts of medisch specialist.
 • Voor diagnostiek geldt dat er sprake dient te zijn van een zorgvraag. Zonder zorgvraag (= behandeling) dien je de kosten van diagnostisch onderzoek zelf te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je jouw intelligentie onderzocht wilt hebben bij het vermoeden van hoogbegaafdheid.
 • Vanaf 1 januari 2012 valt burn-out niet langer onder de ziektekostenverzekering. Medisch gezien (DSM-5) valt burn-out onder de aanpassingsstoornissen, en juist die worden vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed. Je dient de behandeling voor burn-out dan ook zelf te betalen. Veelal zijn werkgevers bereid (mee) te betalen.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts of Bureau Jeugdzorg voor 'generalistische basis ggz' of 'specialistische ggz'. Deze verwijsbrief dient minimaal aan de volgende eisen te voldoen:

 • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan, evt. met benoeming van de stoornis (DSM-5 code of op andere manier)
 • Aangeven of verwezen wordt naar generalistische basis-ggz of specialistische ggz
 • Voor digitale behandeling, vragen wij een digitale verwijsbrief.

Eigen risico

In 2022 is het verplicht eigen risico € 385,00. Van medische kosten die je binnen 1 jaar maakt, moet je die € 385,00 zelf betalen. Het verplicht eigen risico geldt niet voor alle zorg. Zie de informatie van de rijksoverheid.

No Show

Als je niet op de afspraak verschijnt en dit niet meer dan 48 uur van tevoren hebt gemeld, geldt dit als een ‘no-show’. Je ontvangt in dit geval een factuur voor deze 'no show'. Deze kan je niet declareren bij uw zorgverekeraar. De kosten bedragen in 2023 € 60,00.