Werken bij viviq

Diagnostiek en behandeling AD(H)D

Momenteel is er een grote toename van vragen naar diagnostiek en behandeling van AD(H)D. De organisaties die hierin zijn gespecialiseerd kampen hierdoor met lange wachtlijsten. Steeds vaker worden nieuwe aanmeldingen naar Viviq doorverwezen. 

Aangezien Viviq geen diagnostisch centrum is, kunnen wij op zichzelf staande onderzoeksvragen helaas niet aannemen. Om verwarring en teleurstelling te voorkomen, willen wij hierover graag duidelijkheid scheppen.

Visie en werkwijze
Viviq behandelt mensen met AD(H)D en kan als het behandeladvies en -plan daartoe aanleiding geven diagnostisch onderzoek uitvoeren. Daarbij hanteren we relatief korte wachttijden. Voor veel specialisten met lange wachtlijsten is dit aanleiding om aanmeldingen door te verwijzen naar Viviq. Het uitvoeren van een op zichzelf staand diagnostisch onderzoek past echter niet bij onze visie en werkwijze, met als gevolg dat wij dergelijke verzoeken afwijzen.

Brede blik
Kenmerkend voor Viviq is dat wij onze cliënten met een brede blik - vanuit Positieve Gezondheid - benaderen. De brede blik is van belang omdat klachten vergelijkbaar aan AD(H)D-klachten kunnen ontstaan door allerlei oorzaken. Denk bijvoorbeeld aan trauma, langdurige stress, etc. Vanuit positieve gezondheid voeren wij een verkennend gesprek om de initiële vraag uit te diepen. Als we samen met onze cliënt constateren dat een vervolgtraject nodig en wenselijk is, dan volgt een intakegesprek. In dat gesprek wordt het beeld uitvoerig in kaart gebracht, waarna het behandelteam samen met de cliënt een behandeladvies formuleert en een behandelplan opstelt. Het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek naar AD(H)D kan deel uitmaken van dit plan. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid en hangt af van de uitkomst van het zorgvuldig gevoerde intaketraject.

Behandelvraag
Een diagnostisch onderzoek staat bij Viviq dus nooit op zichzelf en is ook nooit het startpunt bij Viviq. Om die reden kunnen wij vragen met een puur diagnostisch karakter niet in behandeling nemen. Gaat de aanvraag gepaard met een behandelvraag? Dan gaan we via het verkennend gesprek en de intake graag op zoek naar een passend vervolg.