Werken bij viviq

Belangrijke informatie voor verwijzers

Op deze pagina vind je alle informatie die nodig is om mensen naar Viviq te verwijzen. 

Lees meer over Viviq

Behandeling op locatie en online

Viviq heeft meerdere vestigingen verspreid over heel Nederland. Daarnaast is het mogelijk om online, en zodoende locatie-onafhankelijk, te behandelen. Bekijk hier de actuele wachttijden per locatie.

Contact

Neem bij vragen contact met ons op.

Naar de contactpagina

Verwijzing via ZorgDomein

Zowel voor behandeling op locatie als online kunnen cliënten enkel bij ons terecht op afspraak; hiervoor hebben zij een verwijzing nodig. Het aanmelden van cliënten verloopt bij voorkeur via ZorgDomein. Viviq is te vinden onder de naam Viviq (met bijbehorende locatienaam) en als Viviq digitaal.

Naar ZorgDomein


 

Verwijzing per brief

Het is ook mogelijk om per brief verwijzen. In deze brief dienen de volgende gegevens worden vermeld: 

  • Vermelding ‘Viviq’ in de aanhef van de verwijsbrief;
  • Vermelding AGB code;
  • Keuze generalistische basis of specialistische ggz;
  • Bevindingen van de verwijzer: het vermoeden dat er sprake is van een psychische stoornis en/of (ernstige) verslaving;
  • Onderteken de brief met een handtekening en/of een stempel van de praktijk.

Mail de brief vervolgens als pdf naar info@viviqggz.nl 

Vergoeding door zorgverzekeraar

De behandelingen van Viviq worden vergoed door de zorgverzekeraar. Behalve het wettelijk verplichte eigen risico hoeven cliënten hiervoor dus niet te betalen. 

Diagnostiek

Bij Viviq hebben we de kennis en kunde in huis om diagnostisch onderzoek uit te voeren bij onze cliënten. Dit doen wij echter uitsluitend wanneer de noodzaak hiervoor duidelijk naar voren komt uit het intaketraject en/of het behandelplan. Op zichzelf staande verzoeken voor diagnostisch onderzoeken passen niet binnen onze holistische benadering en zullen wij daarom niet inwilligen. 

Kwaliteitsstatuut

De behandelteams op onze verschillende vestigingen zijn zo ingericht dat we voldoen aan ons Kwaliteitsstatuut. Dit betekent dat we op alle vestigingen beschikken over regiebehandelaren. Voor de generalistische basis ggz zijn dit gz-psychologen, psychotherapeuten of klinisch psychologen. Voor de specialistische ggz treden waar nodig psychiaters op als regiebehandelaar. Al deze regiebehandelaren zijn BIG-geregistreerd. Bij Viviq zijn zowel vrouwen als mannen werkzaam. Er zijn diverse professionals in dienst die Engelstalige behandelingen kunnen aanbieden.
 

Kwaliteitsstatuut van Viviq

Uitsluitingscriteria

Mensen met ernstige psychiatrische problemen hebben mogelijk meer baat bij een intensiever behandeltraject dan Viviq kan bieden. Om te helpen bepalen of Viviq de juiste instelling is voor deze groep mensen, zijn enkele uitsluitingscriteria opgesteld. Indien het antwoord op één of meer van de onderstaande vragen 'ja' is, dan zijn onze behandelingen waarschijnlijk niet geschikt. Overleg in dat geval samen met de cliënt waar diegene het beste terecht kan:

  • Is de cliënt meerdere malen in behandeling geweest voor een verslaving?
  • Is de cliënt meerdere malen vanuit een crisis opgenomen geweest in een psychiatrische instelling?
  • Is de cliënt momenteel in een juridische procedure verwikkeld die betrekking heeft op diens klachten?
  • Heeft de cliënt, gerelateerd aan de klachten, behoefte aan hulp bij financiële problemen, bij problemen met instanties, bij juridische kwesties of andere problemen?