Werken bij viviq

Viviq verwelkomt PCW

Psychologenpraktijk PCW gaat deel uitmaken van Viviq. Vanwege de steeds complexere GGZ markt en de daarmee gepaard gaande toenemende administratieve belasting zocht de relatief kleine praktijk aansluiting bij een grotere zorgpartner. Die heeft PCW gevonden in Viviq.

PCW is een psychologenpraktijk met tien zorgprofessionals en twee ondersteuners. Zij biedt GGZ-zorg aan volwassenen (generalistische basis GGZ), kinderen en jeugd (zowel generalistische basis GZZ als specialistische GGZ).

Goede match  
Afgelopen maand vonden uitgebreide gesprekken plaats tussen PCW en Viviq. Daaruit bleek dat PCW en Viviq goed bij elkaar passen wat betreft cultuur en manier van werken. Het belang van eigen regie voor zowel cliënten als collega’s hebben beide partijen hoog in het vaandel. Op basis van deze positieve bevindingen, hebben PCW en Viviq samen de intentie uitgesproken om PCW bij Viviq te laten aansluiten. In afwachting van toestemming van de Nederlandse Zorgautoriteit is de beoogde overnamedatum 1 mei 2023.  

Gevolgen samengaan 
Alle cliënten, medewerkers (incl. ZZP’ers en anderen die voor PCW werken of hier in opleiding zijn), activa, activiteiten en contracten met zorgverzekeraars gaan over van PCW naar Viviq. Zowel cliënten als medewerkers van PCW zullen van deze overgang weinig merken. De behandelingen van cliënten lopen gewoon door en de behandelaren blijven voorlopig werken in hun eigen ECD. Bestaande (arbeids-)overeenkomsten worden door Viviq één-op-één overgenomen. Ook de locaties van PCW in Wageningen en Bennekom blijven in stand.