Werken bij viviq

Psychodiagnostiek

Met behulp van psychodiagnostiek kijken we naar het onderliggend beeld van jouw klachten, om zo te bepalen hoe we jou op de best mogelijke manier kunnen helpen. 

Psychodiagnostiek kan worden ingezet om je klachten beter te begrijpen en vervolgens een gedegen advies te geven voor verdere behandeling. Bij dit onderzoek kunnen we gebruik maken van vragenlijsten en testen. Met behulp van jouw input krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van wat er speelt. Het doel van de gesprekken, vragenlijsten en testen is niet om te oordelen, maar om je zo goed mogelijk te kunnen helpen met jouw vraagstuk. 

Psychodiagnostiek: geen startpunt bij Viviq

Bij bepaalde klachten, zoals AD(H)D, is er veel vraag naar diagnostiek. Omdat we onze cliënten altijd vanuit een brede blik benaderen, is het diagnostisch onderzoek echter nooit het startpunt bij Viviq. Wanneer uit het zorgvuldige gevoerde intaketraject blijkt dat het nodig en wenselijk is om een diagnose te stellen, dan is die mogelijkheid er. Bij Viviq kijken we echter vooral naar wat jij nodig hebt om het maximale uit je leven te halen. We leren je hoe je met de obstakels en uitdagingen kunt omgaan. Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek is dus geen must of vanzelfsprekendheid en hangt af van de uitkomst van het intaketraject.