Vul een zoekwoord in

Kenmerken en symptomen van ADHD

ADHD uit zich op veel verschillende manieren. Het hebben van enkele van deze kenmerken zegt nog niet dat je te maken hebt met ADHD. De kenmerken waar je last van hebt, moeten ook een duidelijk negatief effect hebben op jouw dagelijks leven en op meerdere vlakken, zoals op jouw sociale relaties en op school of werk.

 

Kenmerken van ADHD

De klachten van ADHD worden verdeeld in twee categorieën: problemen met aandacht en problemen met hyperactiviteit. In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld moeite met luisteren en moeite met taken. Klachten met betrekking tot hyperactiviteit betreffen onvermoeibaar in beweging zijn, rusteloosheid en moeilijk kunnen ontspannen. Het tekort aan rust en concentratie maakt plannen en organiseren in het dagelijks leven meestal moeilijk. Schoolprestaties en werk kunnen hier ernstig onder lijden. Overige kenmerken van ADHD:

  • Weinig gevoel voor tijd (te laat komen op afspraken en opdrachten niet op tijd afkrijgen)
  • Hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden.
  • Heftige en onvoorspelbare emotionele uitbarstingen.
  • Onhandigheid en houterigheid, zoals vallen en knoeien.
  • Moeite met het opvangen van sociale signalen.

Last van gedragsproblemen?

Als je last hebt van gedragsproblemen, zoals ADHD of ODD, dan kun je daarvoor in behandeling. Deze verloopt grotendeels online. Ontdek welke mogelijkheden er zijn!

Behandeling van gedragsproblemen