Vul een zoekwoord in

Wat is ADHD?

Elk kind moet leren omgaan met teleurstelling, blijdschap en andere emoties. Soms gaat er iets mis in het ontwikkelen van emotie en gedrag. Wanneer dit ernstige effecten heeft op meerdere terreinen van je leven, dan is er mogelijk sprake van een ontwikkelingsstoornis.

ADHD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Met andere woorden: een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Mensen met ADHD hebben last van concentratieproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. Hiervan ondervinden zij veel hinder in hun dagelijks leven. Het komt ook vaak voor dat mensen wel ernstige concentratieproblemen hebben, maar geen hyperactiviteit of impulsiviteit. Dan noem je het ADD. Er zijn aanwijzingen dat het brein van iemand met ADHD anders werkt en daarom denk en reageer je soms anders dan anderen. Maar: ADHD is geen hersenafwijking. Er is ook geen specifiek gen bekend dat ADHD veroorzaakt, maar er is wel een hoge erfelijkheidsfactor. ADHD komt voor bij ongeveer 5 procent van de kinderen en 2,5 procent van de volwassenen.

Behandeling van ADHD

ADHD is niet te genezen. Wel zijn er allerlei mogelijkheden hier zo goed mogelijk mee te leren omgaan. Dit geldt voor iemand met ADHD maar ook voor de mensen in jouw omgeving. ADHD heeft altijd invloed op je leven en dat van de mensen om je heen. De keuze voor een bepaalde behandeling hangt af van de aard en ernst van de aandoening. Wel geldt: hoe eerder een gedragsstoornis vastgesteld wordt, hoe eerder we de problemen aan kunnen pakken. En zo de gevolgen in de toekomst zo veel mogelijk beperken. Het streven is om de behandeling zo ‘licht’ en kort mogelijk te houden.

Last van gedragsproblemen?

Als je last hebt van gedragsproblemen, zoals ADHD, dan kun je daarvoor in behandeling. Deze verloopt grotendeels online. Ontdek welke mogelijkheden er zijn!

Behandeling van gedragsproblemen