Vul een zoekwoord in

Kenmerken en symptomen

Er zijn allerlei vormen van persoonlijkheidsproblematiek. Soms zijn ze moeilijk te herkennen.

Er zijn allerlei vormen van persoonlijkheidsproblematiek. Soms zijn ze moeilijk te herkennen.

De meest bekende kenmerken van persoonlijkheidsproblematiek zijn: 

  • Regelmatig terugkerende conflicten met mensen in je omgeving
  • Sterk wisselende en heftige emoties
  • Je voelt je snel buitengesloten of afgewezen
  • Een instabiel leven met veel ups en downs
  • Weinig flexibiliteit in denken, voelen en/of handelen
  • Moeilijk zelfstandig keuzes kunnen maken

Verder zijn ook bijkomende psychische problemen bekend zoals depressie, angst, eetstoornissen, psychotische verschijnselen, verslavingsproblemen of ADHD.

Ik wil een behandeling

Ik heb last van persoonlijkheidsproblematiek. Hoe ziet behandeling eruit?

Meer over behandeling