Werken bij viviq

ADHD en ADD

AD(H)D staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder: een aandachtstekortstoornis, die in het geval van ADHD ook nog gepaard gaat met hyperactiviteit en impulsiviteit. Hindert AD(H)D jou in je dagelijks leven of bij de doelen die je graag wil bereiken? Dan reiken we je de handvatten aan om hier beter mee te leren omgaan. 

AD(H)D: een aandachtstekortstoornis

Zowel bij ADHD als ADD is er sprake van aandachtstekortstoornis. Bij ADHD komt hier hyperactiviteit en impulsiviteit bij, waardoor je vaak druk en snel afgeleid kunt zijn. Over de precieze oorzaak van ADHD en ADD is nog veel onbekend en er wordt dan ook nog steeds onderzoek naar gedaan. ADHD wordt in elk geval niet veroorzaakt door een hersenafwijking. Ook is er geen specifiek gen bekend dat ADHD veroorzaakt; wel is er een hoge erfelijkheidsfactor. Ook zijn er aanwijzingen dat het brein van iemand met ADHD anders werkt. Hierdoor kan het zijn dat je anders denkt en reageert dan anderen. In je dagelijks leven kan dat extra uitdagingen met zich meebrengen; zowel voor jezelf als de mensen om je heen. Genezen kunnen we ADHD helaas niet, maar gelukkig zijn er wel allerlei mogelijkheden om er zo goed mogelijk mee te leren omgaan. 

AD(H)D of overprikkeld?

In de tijd waarin we nu leven zien we dat veel mensen voor veel uitdagingen tegelijkertijd staan. Iedereen staat continu 'aan' en er is veel sprake van overprikkeling. Hierdoor zien we een toenemende vraag naar AD(H)D-onderzoek en behandeling. We vinden het om die reden heel belangrijk om zorgvuldig te starten, zodat we een goed beeld krijgen en kunnen inschatten of bij jou eventueel sprake zou kunnen zijn van AD(H)D of dat je klachten voortkomen vanuit een andere verklaring. 


Daarom starten we altijd met een verkennend gesprek, waarbij we vanuit Positieve Gezondheid luisteren naar je verhaal. Waar loop je bijvoorbeeld tegenaan en wat zou je graag anders zien?  Als een vervolgtraject nodig en wenselijk is, plannen we een intakegesprek met een behandelaar. Tijdens dit gesprek brengen jullie samen het beeld uit de eerste kennismaking uitvoerig in kaart. Op basis hiervan volgt een behandeladvies met een behandelplan. Ons streven is dat jij weer meer de regie krijgt over jouw eigen leven. 

"Bij Viviq ligt de focus niet op de diagnose, maar op wat jij wil bereiken"

Diagnostiek AD(H)D door Viviq

Er is veel vraag naar diagnostiek en behandeling van AD(H)D. Omdat wij elke cliënt vanuit een brede blik benaderen, is dit echter nooit ons vertrekpunt. Wanneer uit het zorgvuldige gevoerde intaketraject blijkt dat het nodig is om een diagnose te stellen, dan is die mogelijkheid er. Bij Viviq kijken we echter vooral naar wat jij nodig hebt om het maximale uit je leven te halen. We leren je hoe je met de obstakels en uitdagingen kunt omgaan. Het uitvoeren van diagnostisch onderzoek is dus geen vanzelfsprekendheid en hangt af van de uitkomst van de intake.