Werken bij viviq

Persoonlijkheidsproblematiek

Ieder mens heeft zijn eigen, unieke persoonlijkheid: een persoonlijke mix van aangeboren karaktertrekken en aangeleerde eigenschappen. Wanneer een van die eigenschappen extreem gaat overheersen en je anders gaat denken, voelen en doen dan mensen van je gewend zijn, kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsprobleem.

Problemen bij interactie met anderen

Bij een persoonlijkheidsprobleem zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het niet meer lukt ze aan te passen. En dat zorgt vooral voor problemen in het contact met anderen: niet alleen binnen de meest intieme relaties zoals binnen je gezin en vriendenkring, maar ook daarbuiten – bijvoorbeeld op je werk, op school of bij hobby’s – kunnen problemen ontstaan. Zelf ben je je mogelijk niet bewust van je afwijkende gedrag omdat het zich langzaam zo heeft ontwikkeld: je doet het al jaren zo en bent het normaal gaan vinden.

PROFESSIONELE HULP NODIG?

Door het invullen van de zelftest kom je er snel achter of je professionele hulp nodig hebt.

Zelftest

Kenmerken persoonlijkheidsproblematiek

Er zijn allerlei vormen van persoonlijkheidsproblematiek. Soms zijn ze moeilijk te herkennen. De meest bekende kenmerken van persoonlijkheidsproblematiek zijn:

  • Regelmatig terugkerende conflicten met mensen in je omgeving;
  • Sterk wisselende en heftige emoties;
  • Je voelt je snel buitengesloten of afgewezen;
  • Een instabiel leven met veel ups en downs;
  • Weinig flexibiliteit in denken, voelen en/of handelen;
  • Moeilijk zelfstandig keuzes kunnen maken

Verder zijn ook bijkomende psychische problemen bekend, zoals depressie, angst, eetstoornissen, psychotische verschijnselen, verslavingsproblemen of AD(H)D.

Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek

De meeste vormen van persoonlijkheidsproblematiek zijn prima te behandelen met professionele hulp. Bij zwaardere klachten kan de behandeling bestaan uit een psychotherapeutische behandelvorm in een groep of individueel, medicatie óf een combinatie van behandelingen. Ook zijn er verschillende online modules, met aandacht voor specifieke thema’s om je verder te helpen. Denk aan emotieregulatie, interpersoonlijke vaardigheden, zelfbeeld en probleemoplossende vaardigheden. Samen met jou komen we tot een behandelplan dat past bij wie jij bent en wat je wil bereiken.