Vul een zoekwoord in

Wat is een trauma?

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of een reeks van schokkende gebeurtenissen meemaakt. Dat kan van alles zijn. Denk aan een verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Hoe je erop reageert is ook voor iedereen verschillend.

Hoe ontstaat een trauma?

Een trauma kan ontstaan na emotionele, lichamelijke of seksuele mishandeling. Ook het meemaken van gebeurtenissen in tijden van oorlog kan tot een trauma lijden. Of als iemand werkt in de hulpverlening en te maken krijgt met menselijk lijden, geweld of dreiging. Een trauma ontstaat wanneer gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden. Als ze geen 'plekje krijgen'. Zo'n stoornis heet PTSS: post-traumatische stressstoornis.

Wat doet PTSS met je?

Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen met jezelf, maar ook in het omgaan met anderen. Het kan effect hebben op hoe je je voelt, op je gedachten en op je gedrag. Het kan er ook voor zorgen dat je anders met andere mensen om je heen omgaat. Er is sprake van een grotere kwetsbaarheid of gevoeligheid. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber. Anderen worden juist druk en verwachten heel veel van zichzelf.

Angststoornissen

Angststoornissen zijn soms het gevolg van een trauma. Bijvoorbeeld in de vorm van nachtmerries. Iedereen ervaart angst op een andere manier. Er zijn veel verschillende soorten bekend:

  • Gegeneraliseerde angst: veel piekeren over alledaagse dingen, zoals je gezondheid of werk
  • Paniekstoornis, met plotseling overweldigend gevoel van angst
  • Agorafobie, waarbij je alles doet om je angst uit de weg te gaan
  • Sociale fobie, je maakt je zorgen over hoe anderen jou zien en beoordelen
  • Specifieke fobie, waarbij je bang bent voor bepaalde situaties, dieren of voorwerpen
  • Ziektevrees, oftewel angst voor een ernstige ziekte

Veel behandelmogelijkheden

Trauma's kunnen bij iedereen voorkomen. Gelukkig zijn er ook veel behandelmogelijkheden. Psychische klachten zijn vaak prima te behandelen met ggz. Je werkt aan het hanteerbaar maken van de angst, waardoor deze afneemt en een acceptabele proportie aanneemt. De behandeling is er in alle gevallen op gericht de angstklachten te verminderen, zodat deze minder invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Last van trauma?

Als je kenmerken van een trauma herkent, kom je wellicht in aanmerking voor een behandeling. Wat houdt dat in?

Meer over behandeling van trauma