Werken bij viviq

Vergoeding van je behandeling


Viviq heeft contracten met alle zorgverzekeraars; de behandelingen worden dan ook vergoed. Behalve het wettelijk verplichte eigen risico hoef je hiervoor dus niet te betalen. Mocht je twijfels of vragen hebben over de vergoeding, dan adviseren we je contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

We hebben met alle zorgverzekeraars contracten voor volwassenenzorg. Waar het zorg voor kinderen en jeugd betreft hebben wij contracten met de betreffende gemeenten.

Eigen risico
Het verplichte eigen risico bedraagt in 2024 € 385,-. Van de medische kosten die je binnen 1 jaar maakt, moet je dit bedrag zelf betalen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Kijk voor meer informatie over het eigen risico op de website van de Rijksoverheid. 

Verwijsbrief
Om voor vergoeding van je behandeling in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts of Bureau Jeugdzorg. In deze verwijsbrief dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

 • Datum verwijzing (er mag maximaal een half jaar tussen deze datum en de eerste behandeldatum zitten);
 • Naam en functie van de verwijzer;
 • AGB-code van de verwijzer;
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer;
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum);
 • In de brief moet worden aangegeven dat er sprake is van een psychische stoornis of een vermoeden daarvan, eventueel met benoeming van de stoornis (DSM-5 code of op andere manier);
 • In de brief moet worden aangegeven of verwezen wordt naar generalistische basis-ggz of specialistische ggz;
 • Voor digitale behandeling, vragen wij een digitale verwijsbrief.


No-show

Ben je verhinderd? Kan gebeuren! Wel is het belangrijk dat je dit uiterlijk 48 uur voor je afspraak meldt. Doe je dit niet, dan geldt dit als een ‘no-show’. Hiervoor ontvang je vanaf 2024 een factuur van € 65,- die je niet kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Dat willen we natuurlijk graag voorkomen. Geef het dus tijdig door als je niet kunt. 

Zorg voor eigen rekening
De volgende behandelingen vallen buiten de afspraken met zorgverzekeraars en zijn daarom voor eigen rekening:

 • De behandeling van slaapproblemen wordt niet vergoed, tenzij deze het gevolg zijn van andere psychische klachten zoals angstklachten, depressiviteit of ADHD. De behandeling wordt wel vergoed wanneer deze wordt uitgevoerd door je huisarts of medisch specialist;
 • Diagnostisch onderzoek wordt alleen vergoed wanneer dit onderdeel is van je behandeling. Zonder zorgvraag dien je de kosten van diagnostisch onderzoek zelf te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een intelligentieonderzoek bij het vermoeden van hoogbegaafdheid;
 • De behandeling van een burn-out valt niet onder de ziektekostenverzekering; deze dien je daarom zelf te betalen. Vaak zijn werkgevers bereid hieraan mee te betalen.