Werken bij viviq

Een klacht melden

Hoewel we bij Viviq zorgvuldig te werk gaan, is het altijd mogelijk dat er tijdens je behandeling zaken niet volledig naar wens gaan. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, heeft Viviq een aantal mogelijkheden waarop je jouw klachten kenbaar kunt maken.

Je kunt onze klachtenfunctionaris benaderen via e-mail of per post (zie onderstaand de contactgegevens), maar je kunt uiteraard ook jouw klacht eerst met jouw (regie-)behandelaar bespreken. Dit laatste willen we graag stimuleren om het zo laagdrempelig als mogelijk op te lossen.

 • per e-mail: klacht@viviqggz.nl
 • per post: Viviq, t.a.v. Klachtenfunctionaris, Vestdijk 61, 5611 CA Eindhoven


Klacht over financiële of administratieve zaken

Indien je een vraag, opmerking of klacht hebt met betrekking tot financiële of administratieve zaken, gebruik dan onderstaande contactgegevens. 

 • per e-mail: admin@viviqggz.nl
 • per post: Viviq, t.a.v. Financiële Administratie, Vestdijk 61, 5611 CA Eindhoven


Geschillencommissie

Mocht de afhandeling van je klacht door onze klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid zijn verlopen, of je wilt dat jouw klacht onafhankelijk wordt behandeld, dan kun je je met je klacht richten tot de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Op deze website vind je meer informatie: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/ 


Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg?

 • de zorg die je gekregen hebt van de zorginstelling was niet goed;
 • je bent niet tevreden over de manier waarop de zorginstelling met je omging;
 • de zorginstelling heeft niet goed beoordeeld wat er met je aan de hand was;
 • het plan dat gemaakt is om je te behandelen was niet goed;
 • de zorg na de behandeling was niet goed;
 • je opname in of je ontslag uit de zorginstelling was niet goed;
 • de informatie die de zorginstelling gaf, was niet goed of niet compleet;
 • je eigendom (bijvoorbeeld je bril) is kwijt of beschadigd geraakt door je verblijf in de instelling.