Vul een zoekwoord in

Werkwijze Viviq

Viviq biedt behandelmethoden die wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief zijn. Alle therapeuten werken op een uniforme wijze volgens vaste klachtspecifieke programma's. Onze medewerkers beschikken over een hoogwaardige universitaire vooropleiding (neuro)psychologie/kinder- en jeugdpsychologie/gezondheidszorg- (GZ-)psychologie. Onze therapeuten behandelen volwassenen en kinderen vanaf zeven jaar.

Intake

Voordat we starten met de behandeling zullen we in een eerste intakegesprek je klachten bespreken en wordt een klachtenvragenlijst afgenomen. Bij de intake wordt in overleg bekeken of naasten betrokken moeten worden en hoe dat eruit kan zien. Aan de hand daarvan kan worden bepaald wat voor jou de beste behandeling is.

Behandeling

Een behandeling in de generalistische basis-ggz bestaat gemiddeld uit tien sessies die elk 50 minuten duren. Een behandeling in de specialistische ggz telt gemiddeld 20 sessies. Viviq gebruikt daarnaast e-health modules zodat je ook thuis via internet behandelmodules kunt volgen. Tijdens de behandelsessies wordt besproken hoe het met je gaat en wordt er aandacht besteed aan jouw klachten en de momenten waarop jij last hebt van jouw klachten. Om goed te begrijpen welke gebeurtenissen zich voordoen en welke gedachten en negatieve gevoelens daarbij optreden, zal je gevraagd worden gedurende de week hier extra op te letten en daarvan aantekeningen te maken. Deze aantekeningen vormen het uitgangspunt voor de sessie. Samen met jouw therapeut onderzoekt je vervolgens welke gedachten er in die situaties speelden en probeer je disfunctionele patronen te herkennen. De therapeut ondersteunt jou bij het nogmaals overdenken van problemen, gedachten en aanleidingen en zal je begeleiden bij het uitvoeren van gedragsexperimenten. Deze experimenten hebben als doel het uitproberen van nieuwe gedragingen en testen van bepaalde overtuigingen. 

Tussen de sessies door wordt daarnaast van jou verwacht dat je ook thuis deze oefeningen uitvoert. Tijdens je behandeling ontvangt je periodiek per mail een vragenlijst. Jouw antwoorden op deze vragenlijst worden gebruikt om de voortgang te monitoren. Gedurende de behandeling wordt regelmatig met jou besproken hoe de behandeling verloopt en wat het effect hiervan is op jouw klachten. Op deze manier kunnen we de behandeling voortdurend aanpassen aan jouw persoonlijke situatie. Bij afsluiting van de behandeling ontvangt je een vragenlijst op basis waarvan we jouw tevredenheid over de behandeling meten.
Bij aanvang, zo nodig tussentijds en bij afsluiting van uw behandeling communiceren wij met jouw huisarts, tenzij je ons hiervoor geen toestemming verleent. Deze informatie bevat de gestelde diagnose(s), de voortgang en bij afsluiting het resultaat van de behandeling.

We verwijzen je naar ons Kwaliteitsstatuut waarin meer informatie over onze samenwerkingsverbanden is te lezen.

Praktische zaken

  • Zoals genoemd wordt er tijdens het intakegesprek een klachtenvragenlijst bij je afgenomen. Deze klachtenlijst komt halverwege én aan het einde van de behandeling terug. Zo kunnen we het effect van de behandeling op jouw klachten goed in de gaten houden.
  • Wanneer tijdens de intake of behandeling blijkt dat je andere hulp nodig hebt dan geboden kan worden, dan wordt in overleg met jou gezocht naar een aanvullend of alternatief behandeltraject.
  • Wanneer je verhinderd bent en een afspraak wilt verzetten, kun je dit telefonisch doorgeven. Het annuleren van een afspraak is kosteloos wanneer je dit 48 uur van tevoren doet. Wanneer je jouw afspraak binnen 48 uur afzegt, zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.